Coaching Estratègic
i Innovació

Crece-Edu, aporta valor als Projectes de Centre amb un disseny personalitzat per a la consecució d'objectius estratègics.
A més de contribuir en el lideratge de dinamitzar i liderar estructures i equips d'Innovació (R+D+I).

Valor distintiu de centre

  • Plans estratègics formatius
  • Definició línia de centre
  • Acompanyament equips d'innovació
  • Visualització - Posicionament
  • Disseny d'estructures d'innovació (R+D+I)
  • Diagnòstic, seguiment i tutorització